Kalibrace

Kalibrační laboratoř č. K 2359 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005


Kalibrační metody:

RHH-AKP-01: Kalibrace zařízení pro dávkování objemů
(pístové pipety, byrety, dávkovače, titrátory)

RHH-AKP-02: Kalibrace elektronických teploměrů včetně měřících řetězců teploty
(Elektronické teploměry a měřící řetězce teploty včetně teplotních a klimatických komor)

RHH-AKP-03: Kalibrace zařízení pro měření lesku
(leskoměry, leskoměrné etalony)

RHH-AKP-04: Kalibrace elektronických vlhkoměrů včetně měřících řetězců vlhkosti
(Elektronické vlhkoměry a měřící řetězce vlhkosti včetně klimatických komor)

Kalibrace provádíme ve stálých protorách laboratoře i v prostorách u zákazníka (teplotní a klimatické komory)

Osvědčení o akreditaci

č. 339/2018

Ing. Marek Schiller

vedoucí kalibrační laboratoře

Osvědčení ke kalibraci pístových pipet, dávkovačů a byret

Osvědčení ke kalibraci indikačních teploměrů včetně měřicích řetězců teploty

Osvědčení ke kalibraci vlhkoměrů včetně měřicích řetězců vlhkosti a klimatických komor

Libor Schiller, DiS.

manažer kvality, metrolog, kalibrační technik

Osvědčení ke kalibraci pístových pipet, dávkovačů a byret

Osvědčení ke kalibraci indikačních teploměrů včetně měřicích řetězců teploty

Osvědčení ke kalibraci vlhkoměrů včetně měřicích řetězců vlhkosti a klimatických komor

Radek Hylas

jednatel, kalibrační technik

Osvědčení ke kalibraci indikačních teploměrů včetně měřicích řetězců teploty

Osvědčení ke kalibraci vlhkoměrů včetně měřicích řetězců vlhkosti a klimatických komor